facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Oferta praktyki w Grecji

Wydawnictwo akademickie Brepols Publishers z siedzibą w Salonikach oferuje możliwość odbycia praktyki w ramach programu Erasmus+.

Początek praktyki przewidziany jest na marzec 2020, a minimalny okres jej trwania to 4 miesiące.

Instytucja przyjmująca oferuje dofinansowanie do kosztów zakwaterowania w wys. 200 EUR/m-c.

Szczegóły w załącznikach:

 

Biuro Wymiany Międzynarodowej nie ponosi odpowiedzialności za treść oferty.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.