facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia GFPS na pobyty studyjne w Niemczech

Biuro Wymiany Międzynarodowej informuje o naborze na semestralne stypendia GFPS na niemieckich uniwersytetach w semestrze zimowym 2022/2023.
 
GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez GFPS wydarzenia i stypendia pochodzą z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.
 
Program stypendialny jest skierowany do studentów i doktorantów wszystkich kierunków oraz asystentów naukowych, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej. W ramach stypendium oferowane jest nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny - w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru - oraz opiekę Grupy Lokalnej GFPS na uczelni goszczącej.
Wszystkie informacje na temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej gfps.pl/info/

Termin składania wniosków upływa 15.05.2022. Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na adres: komisja.stypendialna@gfps.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.