facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy na praktykę (SMT)

Praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+

Praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ można zrealizowac jako obowiązkową lub nieobowiązkową. W roku akademickim 2024/2025 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2024 r. a 30.09.2025 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Wybrać zagraniczną instytucję.
  3. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line.
  4. Wydrukować  formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

 

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 750 do 820 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta. Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

 

Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się na wydziałach, prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego i kontakt z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus+ (lista koordynatorów wydziałowych znajduje się poniżej w załączniku).
 

APLIKUJ ONLINE:

Formularz aplikacyjny na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+

 
Dodatkowe wymagane dokumenty na wyjazd znajdziesz do pobrania poniżej! 
 
 
 


Dokumenty do pobrania:

Praktyczne wskazówki dot. OLS - nieobowiązkowy test językowy

 

Informujemy o konieczności zapoznania się z Informatorem dla wyjeżdżających studentów oraz regularnego sprawdzania naszej strony internetowej.

ZałącznikWielkość
Informator dla studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach Erasmus+223.23 KB
Learning Agreement for Traineeships - Porozumienie o programie praktyki99.21 KB
Wniosek o wyjazd za granicę (WS SKIEROWANIE ZA GRANICĘ) 378.5 KB
WZÓR - jak wypełnić wniosek o wyjazd za granicę (WS SKIEROWANIE ZA GRANICĘ)291.49 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie EURO 33 KB
WZÓR - Confirmation of Mobility - Potwierdzenie pobytu na praktykach w ramach programu Erasmus29.5 KB
WZÓR - Podanie o przedłużenie praktyk w ramach programu Erasmus+29.5 KB
Karta studenta Erasmusa+ (PL)4.1 MB
Karta studenta Erasmusa+ (EN)428.97 KB
Klauzula informacyjna RODO23.74 KB
Deklaracja Green Travel153.87 KB
Oświadczenie Green Travel część 1 z 2 119.15 KB
Oświadczenie Green Travel część 2 z 2119.18 KB
Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+213.36 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.