facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy na studia (SMS)

Studia za granicą w ramach programu Erasmus+

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy. W roku akademickim 2021/2022 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2021 r. a 30.09.2022 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską w celu odbycia studiów.
  3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział.
  4. Złożyć wniosek aplikacyjny na wyjazd poprzez komponent "Wymiana studencka" dostępny po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb.

 

W ramach programu Erasmus+ (wyjazdy do krajów programu) można otrzymać stypendium w wysokości od 400 do 720 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.
W przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich (poza Europę) student otrzymuje miesięczne stypendium w wysokości 700 euro oraz dofinansowanie kosztów podróży.

Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się na stronach wydziałowych.
Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się na wydziałach za pośrednictwem systemu USOSWeb. Prosimy o kontakt z koordynatorem wydziałowym ds. współpracy międzynarodowej (lista koordynatorów znajduje się poniżej w załączniku).

Dodatkowe wymagane dokumenty na wyjazd znajdziesz do pobrania poniżej! 

 

Kod Erasmus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: PL KATOWIC01

 

Przydatne linki:

Kody przedmiotów (Erasmus Subject Area Codes)

Praktyczne wskazówki dot. OLS - obowiązkowy test językowy! 

 

Wyjazdy w ramach programu Edukacja, prosimy kliknąć w link poniżej: 

http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-w-ramach-programu-edukacja

 

Dokumenty do pobrania:

Informujemy o konieczności zapoznania się z Informatorem dla wyjeżdżających studentów oraz regularnego sprawdzania naszej strony internetowej.

ZałącznikWielkość
Koordynatorzy wydziałowi ds. współpracy międzynarodowej135.32 KB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMS W ROKU AKADEMICKIM 2021/20225.79 MB
RULES OF RECRUITMENT AND PERFORMANCE OF MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2021/2022567.49 KB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMS W ROKU AKADEMICKIM 2020/20214.08 MB
Rekrutacja 2021/2022 USOSWeb - instrukcja dla studentów3.65 MB
Recruitment 2021/2022 USOSWeb - instructions for students3.7 MB
Rekrutacja SMS 2021/2022 - Wydział Prawa i Administracji79.72 KB
Informator dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach Erasmusa+ 2021/22482.02 KB
Learning Agreement for studies - Porozumienie o programie studiów109.42 KB
Wskazówki dotyczące wypełniania Learning Agreement for studies - Porozumienia o programie studiów67.91 KB
Wniosek o wyjazd za granicę ważny od 01/09/2020378.5 KB
WZÓR - jak wypełnić Wniosek o wyjazd za granicę ważny od 01/09/2020291.49 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie EURO 33 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie PLN (PO WER)33 KB
WZÓR - Confirmation of Mobility - Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej 30 KB
WZÓR - Podanie o przedłużenie studiów w uczelni partnerskiej 30 KB
Karta studenta Erasmusa+ (PL)248.5 KB
Karta studenta Erasmusa+ (EN)3.06 MB
Załącznik I do umowy SMS 2020 - Pozostałe warunki umowy51.38 KB
Załącznik I do umowy SMS POWER 2020 - Pozostałe warunki umowy46.23 KB
Załącznik I do umowy SMS 2019 - Pozostałe warunki umowy50.88 KB
Załącznik I do umowy SMS PO WER 2019 - Pozostałe warunki umowy45.4 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.