facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wyjazdy na studia (SMS)

Studia za granicą w ramach programu Erasmus+

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy. W roku akademickim 2018/2019 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2018 r. a 30.09.2019 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską w celu odbycia studiów.
  3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
  4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line.
  5. Wydrukować  formularz aplikacyjny i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji lub koordynatora wydziałowego.

 

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Komunikaty" i na stronach wydziałowych. Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się właśnie na wydziałach, prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego i kontakt z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus+ (lista koordynatorów wydziałowych znajduje się poniżej w załączniku).
 

APLIKUJ ONLINE:

Formularz aplikacyjny na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+

Dodatkowe wymagane dokumenty na wyjazd znajdziesz do pobrania poniżej! 

 

 

 

Kod Erasmus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: PL KATOWIC01

Przydatne linki:


Kody przedmiotów (Erasmus Subject Area Codes)

Praktyczne wskazówki dot. OLS

 

Dokumenty do pobrania:

ZałącznikWielkość
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/20195.65 MB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 - dodatkowa rekrutacja - pobyt do 31.05.20191.64 MB
Informator dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach Erasmus+507.33 KB
Learning Agreement for studies - Porozumienie o programie studiów109.42 KB
Wskazówki dotyczące wypełniania Learning Agreement for studies - Porozumienia o programie studiów67.91 KB
Wniosek wyjazdowy W/S137.5 KB
WZÓR - jak wypełnić wniosek W/S324.55 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie EURO 33 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie PLN (PO WER)33 KB
WZÓR - Confirmation of Mobility - Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej 30 KB
WZÓR - Podanie o przedłużenie studiów w uczelni partnerskiej 29.5 KB
Karta studenta Erasmusa+ (PL)391.53 KB
Karta studenta Erasmusa+ (EN)428.97 KB
Załącznik I do umowy SMS 2018 - Pozostałe warunki umowy49.95 KB
Załącznik I do umowy SMS 2017 - Pozostałe warunki umowy50.31 KB
Załącznik I do umowy SMS PO WER 2018 - Pozostałe warunki umowy45.15 KB
Załącznik I do umowy SMS PO WER 2017 - Pozostałe warunki umowy45.16 KB
Oświadczenie uczestnika projektu PO WER634 KB
Umowy Bilateralne Erasmus+ 2017-2021 392.32 KB
Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+110 KB
Organizacja roku akademickiego 2018/2019507.72 KB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/20189.37 MB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.