facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy na studia (SMS)

Studia za granicą w ramach programu Erasmus+

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy. W roku akademickim 2022/2023 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2022 r. a 30.09.2023 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską w celu odbycia studiów.
  3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział.
  4. Złożyć wniosek aplikacyjny na wyjazd poprzez komponent "Wymiana studencka" dostępny po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb.

 

W ramach programu Erasmus+ (wyjazdy do krajów programu) można otrzymać stypendium w wysokości od 450 do 770 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. 


W przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich (poza Europę) student otrzymuje miesięczne stypendium w wysokości 700 euro oraz dofinansowanie kosztów podróży.

Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się na stronach wydziałowych.
Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się na wydziałach za pośrednictwem systemu USOSWeb. Prosimy o kontakt z koordynatorem wydziałowym ds. współpracy międzynarodowej (lista koordynatorów znajduje się poniżej w załączniku).

Dodatkowe wymagane dokumenty na wyjazd znajdziesz do pobrania poniżej! 

 

Kod Erasmus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: PL KATOWIC01

 

Przydatne linki:

Wyszukiwarka kodów ISCED

Kody przedmiotów (Erasmus Subject Area Codes)

Praktyczne wskazówki dot. OLS - obowiązkowy test językowy! 

 

Wyjazdy w ramach programu Edukacja w roku akademickim 2021/2022, prosimy kliknąć w link poniżej (w roku akademickim 2022/2023 wyjazdy w ramach programu Edukacja nie będą dostępne): 

http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-w-ramach-programu-edukacja

 

Dokumenty do pobrania:

Informujemy o konieczności zapoznania się z Informatorem dla wyjeżdżających studentów oraz regularnego sprawdzania naszej strony internetowej.

ZałącznikWielkość
Recruitment 2022/2023 USOSWeb - instructions for students3.36 MB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMS W ROKU AKADEMICKIM 2022/20234.72 MB
RULES OF RECRUITMENT AND PERFORMANCE OF MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2022/2023701.61 KB
Rekrutacja 2022/2023 USOSWeb - instrukcja dla studentów3.45 MB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMS W ROKU AKADEMICKIM 2021/20225.79 MB
RULES OF RECRUITMENT AND PERFORMANCE OF MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2021/2022567.49 KB
Wskazówki dotyczące wypełniania Learning Agreement for studies - Porozumienia o programie studiów67.91 KB
Informator dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach Erasmusa+ 2021/22359.44 KB
Guide for students going on mobility for studies under Erasmus+ 2021/22306.2 KB
Informator dla studentów realizujących studia w ramach Erasmusa+ 2022/23417.33 KB
Guide for students going on mobility for studies under Erasmus+ 2022/23848.1 KB
Learning Agreement for studies - Porozumienie o programie studiów109.42 KB
Wniosek o wyjazd za granicę ważny od 01/09/2020378.5 KB
WZÓR - jak wypełnić Wniosek o wyjazd za granicę ważny od 01/09/2020291.49 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie EURO 33 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie PLN (PO WER)33 KB
WZÓR - Confirmation of Mobility - Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej 30 KB
WZÓR - Podanie o przedłużenie studiów w uczelni partnerskiej 30 KB
Karta Studenta Erasmusa wersja 2022 (PL)497.4 KB
Karta studenta Erasmusa+ (PL)248.5 KB
Karta Studenta Erasmusa wersja 2022 (EN)476.41 KB
Karta Studenta Erasmusa+ (EN)3.06 MB
Załącznik I do umowy SMS 2022 - Pozostałe warunki umowy48.81 KB
Załącznik I do umowy SMS 2021 - Pozostałe warunki umowy53.43 KB
Załącznik I do umowy SMS POWER 2021 - Pozostałe warunki umowy48.44 KB
Oświadczenie COVID-1916.59 KB
Klauzula informacyjna RODO23.74 KB
Klasyfikacja ISCED404.16 KB
Koordynatorzy wydziałowi ds. współpracy międzynarodowej131.74 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.