facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy na studia (SMS)

Studia za granicą w ramach programu Erasmus+

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy. W roku akademickim 2019/2020 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2019 r. a 30.09.2020 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską w celu odbycia studiów.
  3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
  4. Złożyć wniosek aplikacyjny na wyjazd poprzez komponent "Wymiana studencka" dostępny po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb.

 

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 400 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się poniżej oraz na stronach wydziałowych.
Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się na wydziałach za pośrednictwem systemu USOSWeb. Prosimy o kontakt z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus+ (lista koordynatorów wydziałowych znajduje się poniżej w załączniku).

Dodatkowe wymagane dokumenty na wyjazd znajdziesz do pobrania poniżej! 

 

Kod Erasmus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: PL KATOWIC01

Przydatne linki:


Kody przedmiotów (Erasmus Subject Area Codes)

Praktyczne wskazówki dot. OLS

 

Dokumenty do pobrania:

Informujemy o konieczności zapoznania się z Informatorem dla wyjeżdżających studentów oraz regularnego sprawdzania naszej strony internetowej.

ZałącznikWielkość
Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+102 KB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMS W ROKU AKADEMICKIM 2019/20209.51 MB
Rekrutacja 2019/2020 USOSWeb - instrukcja dla studentów2.93 MB
Informator dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach Erasmus+425.01 KB
Learning Agreement for studies - Porozumienie o programie studiów109.42 KB
Wskazówki dotyczące wypełniania Learning Agreement for studies - Porozumienia o programie studiów67.91 KB
Wniosek wyjazdowy W/S137.5 KB
WZÓR - jak wypełnić wniosek W/S324.55 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie EURO 33 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie PLN (PO WER)33 KB
WZÓR - Confirmation of Mobility - Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej 30 KB
WZÓR - Podanie o przedłużenie studiów w uczelni partnerskiej 30 KB
Oświadczenie uczestnika projektu PO WER634 KB
Karta studenta Erasmusa+ (PL)248.5 KB
Karta studenta Erasmusa+ (EN)3.06 MB
Załącznik I do umowy SMS 2018 - Pozostałe warunki umowy49.95 KB
Załącznik I do umowy SMS 2019 - Pozostałe warunki umowy50.88 KB
Załącznik I do umowy SMS PO WER 2018 - Pozostałe warunki umowy45.15 KB
Załącznik I do umowy SMS PO WER 2019 - Pozostałe warunki umowy45.4 KB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/20195.65 MB
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 - dodatkowa rekrutacja - pobyt do 31.05.20191.64 MB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.