facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy Studentów

Biuro Wymiany Międzynarodowej

STUDIA I PRAKTYKI ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2022/23

Biuro Wymiany Międzynarodowej informuje o trwającej rekrutacji na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Rekrutacja na wyjazdy w celu realizacji części studiów (SMS) prowadzona jest w systemie USOSweb. Szczegółowe harmonogramy rekrutacji określane są indywidualnie na wydziałach.

Nabór na wyjazdy w celu realizacji praktyki (SMP) w roku akademickim 2022/2023, podobnie jak w roku bieżącym, będzie miał charakter ciągły.

Szczegółowe informacje dot. aktualnej rekrutacji i zasad wyjazdów są dostępne u koordynatorów wydziałowych, na stronach wydziałów oraz na stronach Biura:

Wyjazdy na studia (SMS)

Wyjazdy na praktyki (SMP)

 

ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME

Szkoła letnia organizowana przez University of South-Eastern Norway (BIP-USEN):
ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME:  CULTURAL HERITAGE: ISSUES OF NATIONAL IDENTITY, CULTURAL TOURISM AND EDUCATION. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL,

UNIVERSITY OF SOUTH-EASTERN NORWAY 1-19.08.2022 (ON-LINE), 8-12.08.2022 stacjonarnie (Notodden, Norwegia)

W BIP-USEN uczestniczyć mogą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, Wydziału Humanistycznego UŚ, studenci Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ. Dotyczy to zarówno studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia. BIP-USEN jest poświęcony problematyce interdyscyplinarnego podejścia do dziedzictwa kulturowego i praktycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego w działalności naukowej, edukacyjnej lub zawodowej. Oferta BIP-USEN skierowana jest do studentów kierunków obejmujących kształcenie nauczycieli, pedagogikę, pedagogikę społeczną, kulturoznawstwo, sztukę, zarządzanie kulturą, pracę socjalną, turystykę, turystykę historyczną oraz interdyscyplinarne ujęcie nauk społecznych i humanistycznych.

BIP-USEN koncentruje się na dziedzictwie kulturowym, w tym jego definicjach, przejawach i wykorzystaniu. BIP-USEN będzie poświęcony w szczególności dziedzictwu kulturowemu w odniesieniu do czterech kluczowych tematów:

  • Zagadnienia ogólne i przekrojowe dotyczące dziedzictwa kulturowego.
  • Związek między dziedzictwem kulturowym a tożsamością/tożsamością narodową.
  • Związek między dziedzictwem kulturowym a turystyką (turystyką historyczną/kulturową).
  • Związek między dziedzictwem kulturowym a edukacją.

 

Dofinansowanie uczestnictwa w BIP-USEN ma całkowitą wysokość 350 euro. W określonych przypadkach możliwe ubieganie się o powiększone dofinansowanie (maksymalnie do kwoty 725 euro). Uczestnictwo w BIP-USEN wymaga udziału zarówno w komponencie on-line (1-19.08.2022), jak i w zajęciach stacjonarnych, które odbędą się w Notodden, w Norwegii (8-12.08.2022) oraz uzyskania zaliczenia wszystkich elementów kursu. Zrealizowanie BIP-USEN pozwala uzyskać 5 punktów ECTS. 

Termin aplikacji trwa do 27 kwietnia.

Załączniki:

  1. Cultural Heritage - Issues of National Identity, Cultural Tourism and Education. University of South-Eastern Norway Blended Intensive Programme
  2. University of South-Eastern Norway, Erasmus+ Blended Intensive Programme. Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów
  3. BIP-USEN formularz aplikacyjny

 

ZałącznikWielkość
Lista Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+136.74 KB
Lista umów bilateralnych Erasmus+ KA103134.18 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.