facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy na praktykę (SMP)

Praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+

Praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ można zrealizowac jako obowiązkową lub nieobowiązkową. W roku akademickim 2021/2022 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2021 r. a 30.09.2022 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Wybrać zagraniczną instytucję.
  3. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line.
  4. Wydrukować  formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

 

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 500 do 720 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta. Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

 

Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się na wydziałach, prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego i kontakt z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus+ (lista koordynatorów wydziałowych znajduje się poniżej w załączniku).
 

APLIKUJ ONLINE:

Formularz aplikacyjny na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+

Dodatkowe wymagane dokumenty na wyjazd znajdziesz do pobrania poniżej! 
 
 
 


Dokumenty do pobrania:

Praktyczne wskazówki dot. OLS - obowiązkowy test językowy! 

 

Informujemy o konieczności zapoznania się z Informatorem dla wyjeżdżających studentów oraz regularnego sprawdzania naszej strony internetowej.

ZałącznikWielkość
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMP W ROKU AKADEMICKIM 2020/216.21 MB
Informator dla studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach Erasmus+408.01 KB
Learning Agreement for Traineeships - Porozumienie o programie praktyki99.21 KB
Wskazówki dotyczące wypełniania Learning Agreement for Traineeships - Porozumienia o programie praktyki58.14 KB
Wniosek o wyjazd za granicę (WS SKIEROWANIE ZA GRANICĘ) ważny od 01/09/2020378.5 KB
WZÓR - jak wypełnić wniosek o wyjazd za granicę (WS SKIEROWANIE ZA GRANICĘ) ważny od 01/09/2020291.49 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie EURO 33 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie PLN (PO WER)33 KB
WZÓR - Confirmation of Mobility - Potwierdzenie pobytu na praktykach w ramach programu Erasmus29.5 KB
WZÓR - Podanie o przedłużenie praktyk w ramach programu Erasmus+29.5 KB
Karta studenta Erasmusa+ (PL)4.1 MB
Karta studenta Erasmusa+ (EN)428.97 KB
Załącznik I DO UMOWY NA WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/202251.36 KB
Załącznik I DO UMOWY NA WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 51.67 KB
Oświadczenie COVID-1916.58 KB
Klauzula informacyjna RODO23.74 KB
Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+131.74 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.