facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wyjazdy na praktykę (SMP)

Praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+

Praktykę za granicą w ramach programu Erasmus+ można zrealizowac jako obowiązkową lub nieobowiązkową. W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2017 r. a 30.09.2018 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Wydziału.
  2. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
  3. Wybrać zagraniczną instytucję.
  4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line.
  5. Wydrukować  formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

 

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta. Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

 

Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Komunikaty" i na stronach wydziałowych. Pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się właśnie na wydziałach, prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego i kontakt z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus+ (lista koordynatorów wydziałowych znajduje się poniżej w załączniku).

 


Dokumenty do pobrania:

ZałącznikWielkość
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/20188.71 MB
Informator dla studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+234.5 KB
Learning Agreement for Traineeships - Porozumienie o programie praktyki92.8 KB
Wskazówki dotyczące wypełniania Learning Agreement for Traineeships - Porozumienia o programie praktyki58.14 KB
Wniosek wyjazdowy W/S137.5 KB
Wzór - jak wypełnić wniosek W/S159.94 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie EURO 33 KB
Formularz konta bankowego - dla konta w walucie PLN (PO WER)33 KB
Confirmation of Mobility - Potwierdzenie pobytu na praktykach w ramach programu Erasmus+142.49 KB
Podanie o przedłużenie praktyk w ramach programu Erasmus+29.5 KB
Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów - wyjazdy na praktykę SMP 2016/2017115.5 KB
Lista Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+104.5 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.