facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy Pracowników

Wyjazdy dydaktyczne pracowników (STA) w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach ma podpisaną umowę o współpracy (umowę bilateralną). Wzór umowy bilateralnej oraz procedurę zawierania umów bilateralnych znajdą Państwo w zakładce "Zawieranie umów międzyuczelnianych Erasmus+ Programme Countries".
 
W sprawie wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ prosimy o kontakt z koordynatorem wydziałowym Programu Erasmus+ (listę koordynatorów wydziałowych znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na naszej stronie internetowej "wyjazdy dydaktyczne" lub "wyjazdy szkoleniowe").
 
ZałącznikWielkość
Lista umów bilateralnych Erasmus+ KA103407.63 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.