facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyjazdy w ramach Programu Edukacja

Szanowni Państwo, 
 
Informujemy o rekrutacji na stypendia w ramach Programu Edukacja. Rekrutacja otwarta jest dla studentów Wydziału Humanistycznego.

Zasady Rekrutacji oraz formularz aplikacyjny znajdą Państwo poniżej – prosimy dokładnie się z nimi zapoznać.  

Rekrutacja do Programu Edukacja zostanie przeprowadzona do końca semestru letniego 2021.

Charakterystyka programu:
Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.
Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.
Mobilności studentów i pracowników uczelni będą realizowane na zasadach zbliżonych do programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.
Zapraszamy na zgłaszania swoich aplikacji!
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Wymiany Międzynarodowej (Dział Współpracy z Zagranicą): www.erasmus.us.edu.pl

Program Edukacja korzysta z dofinansowania o wartości 20 mln. Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt EOG/19/K2/W/0011 otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Edukacja w wysokości 92.950 euro na organizację i realizację wyjazdów i przyjazdów studentów w celu realizacji części studiów oraz wyjazdy i przyjazdy pracowników w celu realizacji zajęć dydaktycznych.

 

Uwaga:

Ze względu na obecną sytuację procedura aplikacyjna zostanie przeprowadzona on-line.

Zalecamy przesyłanie formularzy aplikacyjnych wraz z załącznikami zabezpieczonych hasłem i podawanie hasła telefonicznie: 32 359 13 67 / 32 3591178

 

Program Edukacja (EOG 2014-2021) 
Education Programme (The EEA Grants 2014-2021)
 
 
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Erasmus+ Institutional Coordinator
 
Jarosław Gąsior
Osoba kontaktowa Wydział Humanistyczny
 Social Sciences 
 
dr hab. Jakub Morawiec
 
Osoba kontaktowa Wydział Humanistyczny
Philology 
 
dr hab. Rafał Borysławski
 
 
Osoba kontaktowa Biuro Wymiany Międzynarodowej
International Exchange Office Contact Person
 
Marta Żebracka
ul. Bankowa 12, pok. 75
40-007 Katowice
tel./fax: (0048) 32 359 11 78

e-mail: marta.zebracka@us.edu.pl


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.